Clickmed - programari la medic.

Te programezi la medic direct din telefon, tableta sau calculator, la 3000 de medici din peste 50 de clinici medicale din toata tara.

Alege intervalul dorit pentru vizita la medic si programarea se face rapid, fiind confirmata automat de catre clinica.

Notificarile trimise de catre Clickmed, iti vor reaminti cand sa te prezinti la medic.

×

Popara - Voica Anca Maria

Medic Specialist
Cardiologie
Adauga la medici favoriti
Selecteaza serviciul medical pentru care doresti rezervarea unei programari la Dr.Popara - Voica Anca Maria
ORE DISPONIBILE

Despre Dr. Popara - Voica Anca Maria

Competente si specializari

Afilieri

-membru al Societ??ii Române de Cardiologie din 2010

-membru al Grupului de Lucru de Preven?ie ?i Recuperare Cardiovascular? al Societ??ii Române de Cardiologie din 2010

-membru al Societ??ii Europene de Cardiologie din 2010

-membru al Asocia?iei Europene de Imagistic? Cardiovascular? (EACVI) din 2014

Lucrari publicate

Lucr?ri prezentate în cadrul unor congrese ?i conferin?e stiin?ifice:

- Arterial hypertension induced by oncology drugs – a new problem. AM. Popara-Voica. Al 55-lea Congres Na?ional de Cardiologie desf??urat la Sinaia perioada 21-24 septembrie 2016.

- Cardiotoxicity of anti-vascular endothelial growth factor therapies results of a pilot study. AM. Popara-Voica, A. Croitoru, D. Alexandru, D O. Geavlete, B A. Popescu, C. Ginghina, R. Jurcut. Congresul European EuroEcho desf??urat în luna decembrie 2015, Sevilia, Spania.

What hides behind pulmonary hypertension in a 52-year-old patient? Multimodal cardiovascular imaging helps diagnosing a complex congenital disease. Anca-Maria Popar?-Voica, Bogdan Alexandru Popescu, Razvan Cap?a, Cristina St?nescu, Radu Baz, Lucian Zarma, Roxana Enache, Carmen Ginghin?, Ruxandra Jurcu?. (prezentare oral? acceptat? la Congresul European EuroEcho care se va desf??ura în luna decembrie 2015, Sevilia, Spania)

Cardiotoxicitatea tratamentului antiangiogenic: rezultatele unui studiu pilot. A.M. Popar?-Voica, A. Croitoru, L. Dima, D. Alexandru,  D.O. Geavlete, A.M. Daraban, B.A. Popescu, C. Ginghin?, R. Jurcu?. Al 54-lea Congres Na?ional de Cardiologie desf??urat la Sinaia perioada 17-19 septembrie 2015. Rezumatul a fost publicat în Revista Român? de Cardiologie, indexat? CNCSIS B+, cod CNCSIS 379 ?i inclus? în baza interna?ional? de date EBSCO: http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.pdf ?i în motorul de c?utare ESC.

Hipertensiunea arterial? la pacientul oncologic. A. Popar?. Al 54-lea Congres Na?ional de Cardiologie desf??urat la Sinaia perioada 17-19 septembrie 2015. (conferin??)

Parametrii ecocardiografici noi în evaluarea disfunc?iei sistolice subclinice a ventriculului stâng la pacien?ii oncologici. Anca-Maria Popar?-Voica, Dana Oliviana Geavlete, Ruxandra Jurcu?, Bogdan Alexandru Popescu, Carmen Ginghin?. Al XVI Congres Na?ional al Societ??ii Române de Anatomie desf??urat la Bucure?ti in perioada 07-09 mai 2015. Rezumatul a fost publicat în cartea de rezumate a Congresului, volum cu ISBN

Substratul anatomic al hipertensiunii renovasculare. Dana-Oliviana Geavlete, Anca Popar?-Voica, Alexandru Alecu, Magda Zaharia, Pavel Platon, Mircea-Ioan Coman, Carmen Ginghin?, Mihaela Rugin?. Al XVI Congres Na?ional al Societ??ii Române de Anatomie desf??urat la Bucure?ti in perioada 07-09 mai 2015. Rezumatul a fost publicat în cartea de rezumate a Congresului, volum cu ISBN

Un ventricul unic ajuns la vârsta maturit??ii. Marian Florin Simion, Anca-Maria Popar?-Voica, R?zvan Cap?a, Pavel Platon, Ioan Mircea Coman, Carmen Ginghin?. Al XVI Congres Na?ional al Societ??ii Române de Anatomie desf??urat la Bucure?ti in perioada 07-09 mai 2015. Rezumatul a fost publicat în cartea de rezumate a Congresului, volum cu ISBN

Efectele cardiace ale chimioterapiei. A.M. Popar?-Voica,  la sesiunea “Cardio-Oncologia: ce trebuie s? ?tie cardiologul” din cadrul Congresului Na?ional de Cardiologie, desf??urat în perioada 2-5 octombrie, 2014 la Sinaia

lucrarea poster "Electrocardiography in patients with left ventricular hypertrophy: a reflection of ventricular function beyond ventricular mass? " din cadrul Congresului Societ??ii Europene de Cardiologie, desf??urat la Amsterdam, Olanda, în perioada 31 august- 3 septembrie, 2013

conferin?a "Rela?ia dintre frac?ia de ejec?ie a ventriculului stâng ?i dp/dt la pacien?ii cardiomiopatie dilatativ? ?i disfunc?ie sistolic? ventricular? stâng?", din cadrul Congresului Na?ional de Cardiologie, desf??urat în perioada 4-6 octombrie, 2012 la Sinaia

lucrarea poster "Dilatarea de arter? pulmonar?: caracteristici etiopatogenice" din cadrul Congresului Na?ional de Cardiologie, desf??urat în perioada 29 septembrie- 1 octombrie, 2011 la Sinaia

 

Articole ?tiin?ifice publicate:

- Anca-Maria Popara-Voica, Ruxandra Jurcut, Adina Croitoru, Ioana Dinu, Dragos Alexandru, Laura Dima, Bogdan Alexandru Popescu, Carmen Ginghina. Effects of antiangiogenic chemotherapy on cardiac function - the added value of myocardial deformation imaging. Romanian Journal of Cardiology , Vol. 27, No. 4, 2017, ISSN: 1583-2996, categoria B+ CNCSIS, inclus? în baza de date interna?ional? EBSCO

-Anca-Maria Popar?-Voica, Andreea C?lin, Bogdan Alexandru Popescu, Ana Maria Mitric?,Rodica Anghel, Ruxandra Jurcu?, Carmen Ginghin?. Cardiac dysfunction of antineoplastic agents in breast cancer patients. Romanian Journal of Cardiology , Vol. 24, No. 4, 2014, ISSN: 1583-2996, categoria B+ CNCSIS, inclus? în baza de date interna?ional? EBSCO

-Ruxandra Jurcu?, Anca Maria Popar?-Voica, Georgia-Luiza ?erb?nescu, Adina Croitoru, Octav Ginghin?, Oana Ioni??, Rodica Anghel, Carmen Ginghin?. Cardiovascular effects of antiangiogenic oncological therapies: the fine balance of benefits and risks. Farmacia,2016,  Vol. 64, 1, pg. 13-23,  ISSN: 0014-8237, cotat? ISI THOMSON cu factor de impact 1.251 în  2013.

-Simion M, Radu R, Popar? A, Mih?il? M, Zarma L, Apetrei E. Diagnostic and therapeutic challenges in a case of cardio-oncology. Romanian Journal of Cardiology. vol.24, nr. 3, pg. 178-182, oct 2014, ISSN: 1583-2996, indexat? CNCSIS B+, cod CNCSIS 379 ?i este inclus? în baza interna?ional? de date EBSCO: http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.pdf ?i în motorul de c?utare ESC.

-Dana-Oliviana Geavlete, Anca Popar?-Voica, Magda Zaharia, P. Platon, M.I. Coman, Carmen Ginghin?, Mihaela Rugin?. Anatomic background of renovascular hypertension in pregnancy. Revista Român? de Anatomie func?ional? ?i clinic?, macro- ?i microscopic? ?i de Antropologie. Vol. XIV, Nr. 2, pg 353-357,  2015, ISSN: 1583-4026, indexat? CNCSIS categoria B+, inclus? BDI

-Popar?-Voica AM, Beladan CC, Popescu BA, Daraban AM, Mateescu A, C?lin A, Ro?ca M, Ginghin? C. Rela?ia dintre frac?ia de ejec?ie a ventriculului stâng ?i dp/dt la pacien?ii cu cardiomiopatie dilatativ? ?i disfunc?ie sistolic? ventricular? stâng?. Revista Român? de Cardiologie, Vol. 22, Supliment A, 2012: A181-A182, ISSN: 1583-2996

-Popar?-Voica AM, Ghiorghiu I, Folescu C, Ginghin? C. Aspecte radiologice diferite ale aceleia?i boli aparente: hipertensiunea arterial? pulmonar?. Revista Român? de Cardiologie, Vol. 22, No. 4, 2012: A321-A323, ISSN: 1583-2996

-Beladan CC, Popescu BA, Calin A, Rosca M, Matei FL, Gurzun MM, Popara AV, Curea F, Ginghina C. Correlation between Global Longitudinal Strain and QRS Voltage on Electrocardiogram in Patients with Left Ventricular Hypertrophy. Echocardiography 2013 Sep 10. doi: 10.1111/echo.1236.

-Beladan CC, Popescu BA, Calin A, Rosca M, Matei FL, Gurzun MM, Popara A, Curea F, Ginghina C. Electrocardiography in patients with left ventricular hypertrophy: a reflection of ventricular function beyond ventricular mass?. European Heart Journal, Vol. 34, Abstract Supplement 1, 2013: 755, ISSN 1522 – 9645

-Matei FL, Enache R, Popar?-Voica AM, Popescu BA, Jurcu? R, Dediu C, Stana A, Beladan C, C?lin A, Ro?ca M, Ginghin? C. Dilatarea de arter? pulmonar?: caracteristici etiopatogenice. Revista Român? de Cardiologie, Vol. 21, Supliment B, 2011: B177-B178, ISSN: 1583-2996

Capitole în c?r?i de specialitate:

         Prim autor:

-Anca Popar?-Voica, Ruxandra Jurcu?, B.A. Popescu, R. Cap?a, Cristina St?nescu, R. Baz, L. Zarma, Roxana Enache, Carmen Ginghin?. Evaluarea multimodal? în diagnosticul unei boli cardiace congenitale comlexe. In: Ginghin? C. Imagistic? la bolnavii cardiaci: din pagina c?r?ii la ecranul computerului. Editura Medical?, Bucure?ti, 2016:50-51, ISBN 978-973-39-0811-1

-Anca Popar?-Voica, P. Platon, A. Alecu, L. Predescu, I. Bostan, I.M. Coman, Mihaela Rugin?. 21. Ischemia – o cauz? a bolii de nod sinusal?. In: Ginghin? C. Imagistic? la bolnavii cardiaci: din pagina c?r?ii la ecranul computerului. Editura Medical?, Bucure?ti, 2014:58-59, ISBN 978-973-39-0772-5

-Anca-Maria Popar?-Voica, A.Alecu, L.M. Predescu, P.Platon, I.M.Coman, Mihaela Rugin?. 32. Ce poate ascunde preeclamsia la o tân?r? de 27 ani?. In: Ginghin? C. Imagistic? la bolnavii cardiaci: din pagina c?r?ii la ecranul computerului. Editura Medical?, Bucure?ti, 2014:80-81, ISBN 978-973-39-0772-5

-Anca Popar?, Carmen Beladan, L. Zarma, A. Iosifescu, M. Luchian, Carmen Ginghin?. 1. Afectare organic? izolat? a tricuspidei- “valva uitat?”. In: Ginghin? C. Imagistic? la bolnavii cardiaci: din pagina c?r?ii la ecranul computerului. Editura Medical?, Bucure?ti, 2013:22-23, ISBN 978-973-30-0749-7

-Popar?-Voica AM, Beladan C, Tudor E, Deleanu D, Maca?oi P, Ginghin? C. 20 ani f?r? diagnostic la un caz cu angin? ?i modific?ri electrocardiografice. in: Ginghin? C. Imagistic? la bolnavii cardiaci: din pagina c?r?ii la ecranul computerului. Editura Medical?, Bucure?ti, 2011:86-87, ISBN 978-973-39-0717-6

           Coautor:

-Alecu, P. Platon, Anca-Maria Popar?-Voica, L.M. Predescu, Ileana Macarie, O. Chioncel, H. Moldovan, I.M. Coman, Mihaela Rugin?. 27. Ce poate releva examenul clinic la o pacient? cu angin? pectoral? ?i bypass aorto-coronarian?. In: Ginghin? C. Imagistic? la bolnavii cardiaci: din pagina c?r?ii la ecranul computerului. Editura Medical?, Bucure?ti, 2014:70-71, ISBN 978-973-39-0772-5

-Alecu, O. Chioncel, R. Ciudin, C. C?praru, M. Postu, Anca Popar?-Voica, I.M. Coman, Mihaela Rugin?. 37. Aritmie ventricular? malign?-cauz? de moarte subit? la un tân?r. In: Ginghin? C. Imagistic? la bolnavii cardiaci: din pagina c?r?ii la ecranul computerului. Editura Medical?, Bucure?ti, 2014:90-91, ISBN 978-973-39-0772-5

-Diana Grapa, Roxana Enache, Anca Popar?, Marinela ?erban, A. Lupu, Ioana Gheorghiu, A. Iosifescu, Ioana Lupa?cu, Carmen Ginghin?. 50. Ce ascunde un congenital adult?. In: Ginghin? C. Imagistic? la bolnavii cardiaci: din pagina c?r?ii la ecranul computerului. Editura Medical?, Bucure?ti, 2013:120-121, ISBN 978-973-30-0749-7

-Participare la traducerea în limba român? a ESC- ESR 2009 Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. in: Ginghin? C. Compendiu de ghiduri prescurtate ESC -Ed. a 3-a. Bucure?ti: Media Med Publicis, 2012: 301-317, ISBN 978-606-8463-00-1

Vezi mai mult
Informare privind politica de cookie
ClickMed foloseste fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta de navigare. Protectia datelor dumneavoastra este importanta pentru noi si va oferim posibilitatea de a personaliza modulele cookie pe care le doriti din pagina de setari. De asemenea, va invitam sa alocati timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmati acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie.
ClickMed foloseste fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati navigarea. Protectia datelor este importanta pentru noi si va oferim posibilitatea de a personaliza modulele cookie pe care le doriti din pagina de setari. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmati acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie.

Setari